Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Su Tarptautine Mokytojų diena!

Trečiadienis, 04 spalio 2017 20:23 Paskelbtas Aktualijos

Tyla prieš audrą. Taip šiandien galėčiau įvardinti situaciją dėl vieno iš svarbiausių ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms dokumentų – Lietuvos higienos normos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos  reikalavimai“.

Reikalavimus Vyriausybei išdėstę pedagogai vis dar laukia atsakymo, ar jie bus įgyvendinti. Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) buvo pavesta išsiaiškinti situaciją ir pateikti atsakymą šešioms švietimo profesinėms sąjungoms, kurios paruošė raštą premjerui ir ministrei Jurgitai Petrauskienei.

LŠĮPS pirmininko E. Jesino veikla

Antradienis, 03 spalio 2017 14:18 Paskelbtas Aktualijos

Spalio 4 d. dalyvaus iškilmingame Mokytojo dienos minėjime Telšiuose.

Spalio 9 d. dalyvaus posėdyje, kurį įgaliota Vyriausybės, organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija pateiktų švietimo profesinių sąjungų reikalavimų aptarimui.

Rugsėjo 29 d. Mažeikių politechnikos mokykloje jungtinė profesinių sąjungų atstovybė derėjosi dėl naujos kolektyvinės sutarties, už kurios parengimą dėkojame naftos gamyklos „Orlen Lietuva“ profesinės sąjungos juristui Ramūnui Bertuliui.

Rugsėjo 28 d. į Mažeikiuose LŠĮPS Ikimokyklinio ugdymo centro organizuotą apskrito stalo diskusiją „Aktualiausių problemų sprendimo būdai ikimokyklinėse įstaigose“ rinkosi ikimokyklinių įstaigų darbuotojai iš Žemaitijos regiono: Plungės, Telšių, Tauragės, Kelmės, Naujosios Akmenės, Mažeikių rajonų ir Klaipėdos miesto.

Rugsėjo 28 d. posėdžiavo Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkų tarybos nariai. Posėdyje, kuriame dalyvavo LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas bei rajono švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, buvo svarstyta daug klausimų, iš kurių svarbiausias – dalyvavimas protesto akcijose ir nacionaliniame streike.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version